Με την έναρξη της συνεργασίας μας σας προμηθεύουμε Φάκελο Πιστοποίησης Απεντόμωσης - Μυοκτονίας ο οποίος δίνει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης του χώρου σας. 

Περιλαμβάνει:

• Πιστοποιητικό των εργασιών Απεντόμωσης και Μυοκτονίας

• Ετήσιο πρόγραμμα τακτικών εφαρμογών.

• Κάτοψη του χώρου σας με την καταγραφή των σημείων που έχουν τοποθετηθεί οι δολωματικοί σταθμοί, οι παγίδες για τα τρωκτικά και οι ηλεκτρικές εντομοπαγίδες ιπτάμενων εντόμων.

• Έλεγχο του χώρου σε κάθε εφαρμογή και σύνταξη Υγειονομικών Εκθέσεων από Υγιεινολόγο-Τεχνολόγο της εταιρείας μας με τα κυριότερα συμπεράσματα για τα αποτελέσματα της εφαρμογής, προληπτικά μέτρα και διορθωτικές ενέργειες.

• Καταγραφή των όλων εργασιών και των ευρημάτων σε ειδικά έντυπα ελέγχου, σε κάθε εφαρμογή καταπολέμησης παρασίτων.

• Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις των σκευασμάτων (εντομοκτόνων, μυοκτόνων, παγίδων κ.λ.π.) από τις παρασκευάστριες εταιρίες και το Υπουργείο Γεωργίας. 

Ο φάκελος Απεντόμωσης μυοκτονίας είναι κατάλληλος για οποιονδήποτε υγειονομικό έλεγχο και σύμφωνα με το σύστημα HACCP.  Η σύνταξή του και η ενημέρωσή του γίνεται με ευθύνη της εταιρείας μας.