Μεγάλος πληθυσμός Τετράνυχου βρέθηκε στο Εύμοιρο Ξάνθης