Ο σκορπίος που πιάσαμε στην οδό Κλεμανσώ στην Ξάνθη.